• Antony Ivan, Prešov
 • MUDr. Boldiš Martin, Vráble
 • Čmarada Rastislav, Sereď
 • Holečka Pavel, Čajkov
 • Hudák Jozef, Prešov
 • Kullač Rudolf, Kotla
 • Ing. Moško Miroslav, Drienovská Nová Ves
 • RNDr. Moško Juraj, Ph.D., Drienovská Nová Ves
 • Petraško Jozef, Tročany
 • Ing. Ján Sabolčík, Kalnište
 • Stodola Ivan, Považská Bystrica
 • Szabó Karol, Dunajská Streda
 • Vlčko Ľubomír st., Skačany
 • Žáková Dana, Košutovec